BAŞKANIN MESAJI

GENÇKON olarak ana çalışma alanımız “eğitim.” Çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine, nasıl bir katlı sağlayabilirizin derdindeyiz. Okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar, çocuk ve gençlerimiz için faaliyet alanları oluşturmak, ülke çapında yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin maddi ve manevi gelişmesine katkı sağlamak için pek çok projeyi hayata geçirdik. Üye federasyon ve derneklerle sosyal yönü güçlü, özgüveni yüksek, değerlerine sahip ve yaşadığı topluma hizmet etmek için gönüllü bir gençliğin inşası için gayret ediyoruz. Çünkü toplumların maddî-manevî alanlarda yükselmeleri ve ilerlemeleri ancak iyi ve kaliteli bir eğitimle mümkündür. Eğitim ise özveri gerektiren uzun bir süreçtir.

En güzel sûret ve biçimde yaratılan insan” eğitim yoluyla kemale erer. İnsan için en büyük israf ise kabiliyetlerinin ve yeteneklerinin değerlendirilmemesidir. Kabiliyetlerinin farkında olmayan bir insan aslında en büyük zulmü önce kendine sonra ise içinde yaşadığı topluma yapıyordur. Kültürümüzün nesilden nesile aktarılması, refah ve sosyal gelişme ve de ekonomik büyüme ancak eğitim yani toplumun her ferdinin potansiyellerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Eğitim sayesinde bilgi ve davranış sahibi kılınan insan aynı zamanda toplumun inşasında görev alır. Kendine, ailesine ve milletine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

Bütün toplumsal hareketler bir fikirle başlar. Tefekkür, sade bir anlayıştan yahut basit bir akıl edişten ibaret değildir. Tefekkürü insan için kıymetli kılan şey ise iki gözden daha net görme olanağı sağlamasıdır. Bugün medeniyetimizin yükseldiği topraklarda bizden önceki nesillerin ihtiyaç duyduğundan daha fazla fikre, muhayyileye ve tefekküre ihtiyaç var. Biz de gençlerimizin yürüdükleri yolda sendelemeden devam etmelerini sağlayacak sacayaklarını kurmayı görev bildik.

Medeniyetimizin en önemli görevlerinden biri de yol açan unsurları insanda yekvücut haline getirmektir. Medeniyetler toplumun gördüğü rüyaların nabzını tutar. Bir toplumun bütün fertleri aynı rüyayı görmeye başladığındaysa büyük medeniyetlerin tohumu atılmış ve insana verilen değer en üst düzeye çıkmış demektir.İşte bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyet olup özü insana verilen kıymette saklıdır. Ortaya koyduğu maddî ve manevî değerlerle tek bir hakikatin çağlara yansıması olan medeniyetimiz kendini en çok ilim alanında ortaya koymuştur. Yüzyıllardır çıkardığı âlimler, bilginler ve âriflerle toplumu hayır ve güzele yönlendirmiş ve yönlendirmeye de devam etmektedir.

GENÇ-KON bu kutlu medeniyetin modern zamanlarına denk gelen bir iyilik organizasyonudur. Ülkemizin dört bir yanına dağılmış gönüllülerimiz ile birlikte; fikir sahibi, özgüveni olan, geçmişinden ve değerlerinden haberdar bir gençliğin yetişmesini sağlamak, genç nüfusun enerjisini topluma katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek, gençlerin sağlıklı sosyal ortamlarda kendilerini tanımasını ve ifade edebilmelerini sağlamak için mekânlar oluşturmak, tarihin gücünü gençliğin enerjisiyle buluşturup ülkemize ve dünyaya katkı sağlamak ve Türkiye çapında bir oluşumun temellerini atmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

AHMET SÖZBİLİR