Son Haberler
Home » Federasyonlarımız » Genç-Kon Bülteni 5. Sayısı Çıktı

Genç-Kon Bülteni 5. Sayısı Çıktı

Nitelik ve Nicelik

Ameller niyetlere göredir. Bu kutlu söz her daim başvurduğumuz, defalarca üzerinde durduğumuz önemli bir mihenk taşıdır bizler için. Bir kar tanesinin uçurumdan sürüklenerek çığ halini alması gibi bizler de önce küçük bir kar tanesiydik. Şimdi ise sürekli büyüyoruz. Allah izin verirse her yeni yıl, sizlerle birlikte daha büyük çalışmalar yapmaya vesile olacaktır.

Nicelik yani sayı önemlidir ama nitelik çok daha önemlidir. Hizmetlerimizdeki büyüme son derece açık. Neredeyse her ay yeni bir eğitim kurumu faaliyete başlıyor. Bunlar çok sevindirici haberler ama bizim önceliğimiz sayıdan çok nitelik olmalıdır.

Bir kurum açmadan önce gerekli ön çalışmaların yapılması, fizibilite raporlarının çıkarılması, alt yapı faaliyetlerinin tamamlanması gerekir. Bu saydıklarım yapılmadan yeni bir kurum açmak sıkıntılara sebebiyet verebilir. Bunların yanı sıra mekânlarımızın standartlara uygun olması, eğitim için gerekli materyallerin sağlanması kadar kaliteli personellerin yetiştirilmesi de son derece önemlidir.

Nitelikli insan yetiştirmek… Kurumlarımızın daha verimli, eğitimlerimizin daha kaliteli olması için nitelikli insan yetiştirmeliyiz. Kendimiz olarak kalmanın da yegane çözümü bu. Modern çağın üzerimizdeki baskısını da bu şekilde aşabiliriz. Yeni nesillerin, onlara bırakılan mirası sürdürebilmesi için anlam kanallarının açık tutulması, usul ve esaslarla mümkün olabilmektedir. Yaptığımız tüm çalışmalar; öğrencilerimizin anlam kanallarını açık tutma, farkındalıklarını geliştirme ve kendileri olarak kalmalarına yardımcı olabilmeye matuf işlerdir. Böyle olmalıdır. Bu uğurda edindiğimiz küçük başarılar bile bize büyük mutluluklar sağlar. Çünkü başta da belirttiğimiz üzere “bir niyet üzereyiz”.

Elde ettiğimiz başarıların bizi rehavete sürüklemesine izin vermeden, niyetimizi taze tutup yola revan olmak…
İnsana yakışan da budur.

Niyet hayr akıbet hayr…

Yeni bültenimizde görüşmek dileğiyle…

Ahmet Sözbilir
Genç-Kon Genel Başkanı

Bülteni incelemek için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir