Hakkımızda

Bünyemizdeki federasyonlar ve bu federasyonlara bağlı derneklerle okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğrenime kadar tüm öğrencilere rehberlik yapan ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren kurumların gelişmesini katkı sağlayan bir çatı organizasyonuyuz.

Amacımız

Okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar çocuk ve gençlerin daha kaliteli eğitim alması, kişisel, sosyal, kültürel ve akademik olarak kendini geliştirmesi için destekleyici faaliyetler ve organizasyonlar düzenlemek.
Gençlerin hayatında bir iz bırakmak, milli manevi değerlerine bağlı ve yetenekli bir neslin inşâsına katkı sunmak.

Hedefimiz

* Genç nüfusun enerjisini topluma katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek,

* Gençleri sanal ortamlardan ve sokakların tehlikelerinden uzak tutmak,

* Özgüveni olan, geçmişinden ve değerlerinden haberdar bir gençliğin yetişmesini sağlamak,

* Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanında mesleki gelişimleri için de organizasyonlar gerçekleştirmek,

* Gençlerin sağlıklı sosyal ortamlarda kendilerini tanımasını ve ifade edebilmelerini sağlamak için mekânlar oluşturmak,

* Anne-baba ile çocuklar arasında doğru iletişimin kurulmasına vesile olmak,

* Tarihin gücünü gençliğin enerjisiyle buluşturup ülkemize ve dünyaya katkı sağlamak ve Türkiye çapında bir oluşumun temellerini atmak için var gücümüzle çalışmak.

Değerlerimiz

Diğergâmlık: Herhangi bir menfaat hesabı yapmadan başkalarını düşünen, düşmüşün yanında saf almanın en büyük erdem olduğunun bilincinde olan

Şeffaflık: Tertemiz bir hizmet anlayışı ile yaptığı tüm faaliyetleri topluma duyuran, hesabi değil hasbi olan

Fayda Sağlamak: İnsanımızın yetiştirilmesine katkı sağlamak için yol ve yöntemler geliştiren

Devamlılık: İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimleri için sürekli ve sürdürülebilir eğitimler ve projeler ortaya koyan.

Model Olmak: Geçmişimizden gelen kadim sesin modern zamanlardaki tecellisine mazhar olabilmek için gayret eden

Güvenilirlik: Yaptığı her hizmeti Allah korkusu ve sevgisiyle yapan ve bu sebeple kalplerde emniyet oluşturan ve itimat telkin eden

Yenilikçilik: Yaşadığı zamanın gerisinden kalmayıp her daim kendini çağın gerektirdiği şekilde geliştiren

Sürekli Eğitim: Eğitimin anne karnında başladığının farkında olup, hayat denen eğitim koşusunu son nefesine kadar bırakmayan

Üretkenlik: Ülke menfaati ve toplum refahı için çalışacak ve üretecek gençlere kol kanat geren