Son Haberler
Home » GENÇKON » Daha Güçlü Bir Türkiye İçin EVET

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin EVET

15 Şubat Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, Uluslararası Kardeşlik Barış ve Ahlak Derneği (UKBA), Gençlik ve Kültür Konfederasyonu (GENÇ-KON) ve Mostar Gençlik Federasyonu başkanları ve üyeleri Anayasa Değişikliği Paketini desteklediklerini ve halk oylamasında “EVET” oyu vereceklerini açıkladılar.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, Semerkand Vakfı Başkanı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, Beşir Derneği Başkanı Cevdet Şanlı, UKBA-DER Başkan Yardımcısı İlhan Bölükbaşı, GENÇ-KON Başkanı Ahmet Sözbilir ve Mostar Gençlik Federasyonu Başkan yardımcısı M. Yusuf Kılıç’ın katılımları ile gerçekleşen basın toplantısında Halk Oylaması süreci hakkındaki görüşleri kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda, Anayasa değişikliği paketinin geleceğimizle ilgili olduğu ve kararı milletimizin vereceği şuuruyla siyasi ayrışmalardan uzak, kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasına katılan tüm STK’la adına TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan tarafından okunan basın bildirisi:

TÜMSİAD olarak kardeş kuruluşlarımız Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, UKBA-DER, GENÇ-KON ve Mostar Gençlik Federasyonu ile birlikte içinde bulunduğumuz Halk Oylaması süreci hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak, kamuoyunda sürece yönelik farkındalık oluşturmak ve böylece vatandaşlık sorumluluklarımızı yerine getirmek için düzenlediğimiz  “Basın Açıklamamız” için toplanmış bulunuyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Dünyada ve yakın coğrafyamızda siyasî, askerî, ekonomik gelişmeler kaygı verici duruma gelmiştir.

Ülkemize yönelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin bertaraf edilmesi; iktisadî, siyasî, kültürel her türlü boyunduruktan kurtulmamız; bölgemizde lider, dünyada söz sahibi olmamız ve tam bağımsız bir Türkiye için devlet mekanizmamızın işlerliğinin mevcut şartlara göre yeniden tanzim edilmesinin önem arz ettiğini açık olarak görmekteyiz.

Güçlü bir Türkiye için gerekli düzenlemenin mevcut anayasamızdan başlanılması gerekliliği de bütün toplum kesimleri tarafından arzu edilen bir durumdur.

Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir.

Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi iş adamları için hayatî derecede önem taşımaktadır.

“Dünya 5 ten büyüktür sloganıyla”  adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, Dünya’da en büyük 20, Avrupa’da ise (Rusya dâhil) ilk 8 ekonomiden biri haline gelmiştir.

Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik olarak ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır, bulunmaya devam etmektedirler.

Gereken cevap yine millet iradesiyle bizlerin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün kesimler tarafından birlik ve beraberlik içerisinde anında verilmiş, ekonomi ve kalkınma seferberliğinin hız kesmeden devamı tesis edilmiştir.

İçeride ve dışarıda bütün bu olumsuz şartlara rağmen güçlü duruşunu sürdüren Ülkemiz artık yeni anayasa ve yönetim sistemi ile gelişme ve büyümesini arttırarak devam etme kararlılığındadır.

Burada ortak bildirisini kamuoyu ile paylaşan kardeş sivil toplum kuruluşları olarak konuya millet penceresinden bakarak yaptığımız değerlendirmeye göre Anayasa Değişikliği Paketi’nin:

 • Ülkemizin istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşmasının önünü açacağına,
 • Yürütmenin işlerliğini hızlandıracağına ve artıracağına,
 • Yürütmeyi daha etkin ve hesap verebilir bir sisteme kavuşturacağına,
 • Devletin millet için var olduğu esası ile milletin devlet yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayacağına,
 • Sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimin değil toplumun tamamının güvence altına alındığı bir ortam oluşturacağına ve vesayet sistemine son verileceğine,
 • Sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine,

. Artık koalisyonlara mahkûm olunmayacağına,

. Her türlü ekonomik, sosyolojik ve kültürel müdahalelere karşı ülkeyi daha güçlü hale getireceğine,

 • Ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirleri kıracağına inanıyoruz.

 

Yine bu süreçte,

 • Anayasa değişikliği paketinin geleceğimizle ilgili olduğu ve kararı milletimizin vereceği şuuruyla siyasi ayrışmalardan uzak, kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini,
 • Bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın – yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını,
 • Çıkarılacak yeni kanun ve tamamlayıcı düzenlemeler ile sistemin garanti altına alınacağını,
 • Yine alınacak önlemler ile devlet içerisinde şer odaklarının kadrolaşmasının engelleneceğini ümit ediyoruz.

 

Şimdi Söz Milletin ise diyoruz ki:

Biz bu Anayasa Değişikliği Paketini desteklediğimizi ve Halk Oylamasında “EVET” oyu vereceğimizi bütün kamuoyuna ilan ediyoruz.

Ekonomik istikrar için,

Büyük yatırımların devamı için,

Mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için,

Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için

Koalisyonlara mahkûm olmamak için,

Hantal devlet yapısından (bürokrasisinden) kurtulmak için,

Ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için,

EVET diyoruz.

Anayasa Değişikliği Paketi halkoylamasının daha güçlü bir Türkiye’nin gerçekleşmesine vesile olmasını diler kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.