Gençlerin araştırmacı ruhunu ortaya çıkarmak, bilimsel araştırmaya yönlendirmek, bilim ve tekniğe ilgisini artırmak, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Stematik Düşünüyorum projesi ile onlarca gençte teknoloji konusunda farkındalık sağladık.
Gençlik kulübümüzde, bilim ve teknik yoluyla gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla STEM laboratuvarının kurulması ve hedef grubumuzu oluşturan 100 gencin proje faaliyetlerine katılarak mantıksal düşünme, problem çözme, teknolojinin doğasını öğrenme, disiplinler arası bakış açısını kazanma ve STEM eğitimi modeli ile teknoloji ve mühendislik becerilerini erken yaşta kazanmalarını vesile olduk.
Grup çalışmalarına olanak sağlayan projemiz ile, STEM eğitimi sayesinde bireyselleşmenin ötesinde bir ekip mantığı ile ortaya kaliteli çalışmalar koyabilme özelliklerini keşfettiler. Ayrıca ahlaki değerlerimizin ön planda olduğu tema etkinliklerine projemizde yer verdik. Her ay bir ahlaki değer teması belirlenerek ilgili tema etkinlikleri gerçekleştirdik.

 

 

Benzer Projelerimiz